Băng dính 2 mặt túi nilon

Băng dính đóng gói

Băng dính kỹ thuật

Màng BOPP, CPP, PET, màng ngọc, màng chít quấn PALLET

Bao bì túi nilon các loại

Dao gạt mực máy in ống đồng

Dây Zipper